Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 29.07.2021
Imieniny Marty, Konstantego i Olafa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Styczeń 2018

04-01-2018 / czwartek

Mieszkam tu i kupuję - program rabatowo-lojalnościowy

„Mieszkam tu i kupuję” – program rabatowo – lojalnościowy Gminy Opole Lubelskie 14 listopada 2017 roku Burmistrz Opola Lubelskiego wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Opole Lubelskie programu rabatowo – lojalnościowego „Mieszkam tu i kupuję”. Program będzie prowadzony przez Centrum Obsługi Inwestora w Opolu Lubelskim. Jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców zgłaszane w ramach rewitalizacyjnych spotkań konsultacyjnych. Jego celem jest umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do korzyści w postaci rabatów w sklepach partnerskich programu. Partnerem programu „Mieszkam tu i kupuję” może być każdy podmiot gospodarczy funkcjonujący na terenie Gminy Opole Lubelskie, którego przedstawiciel wypełni tzw. Zgłoszenie Punktu Partnerskiego. Lista podmiotów które przystąpią do...
04-01-2018 / czwartek

Szkody wyrządzone przez bobry

   Coraz więcej interesantów z terenu naszej gminy zgłasza się do Urzędu Miejskiego w celu zgłoszenia szkód wyrządzonych przez bobry. Informujemy, że organem odpowiedzialnym za oględziny i szacowanie szkód wyrządzonych przez gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową, w tym bobry europejskie, jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie. Prowadzone postępowanie w tego typu sprawach nie ma charakteru postępowania administracyjnego lecz cywilnoprawnego (Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie jest stroną w postępowaniu cywilnoprawnym) i w związku z tym nie przysługuje odwołanie lub zażalenie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Poszkodowani nie zgadzający się z proponowaną wielkością odszkodowania mogą dochodzić swoich roszczeń wyłącznie w...
04-01-2018 / czwartek

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Każdy rolnik chcący otrzymać zwrot podatku akcyzowego za zakupione paliwo winien w terminie  od 1 lutego 2018 r.do 28 lutego 2018 r.  złożyć odpowiedni wniosek do  Burmistrza wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.
02-01-2018 / wtorek

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych po 1 stycznia 2018 r.

W okresie od stycznia do lutego 2018 roku Gmina Opole Lubelskie będzie stopniowo wprowadzać nowy system segregacji odpadów komunalnych, do którego zostaliśmy zobowiązani Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19). Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych po 1 stycznia 2018 r.
02-11-2016 / środa

Przebudowa drogi gminnej nr 113477L w gminie Opole Lubelskie

Gmina Opole Lubelskie otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 113477L w gminie Opole Lubelskie” w ramach z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Cel operacji: Poprawa warunków życia oraz promocja rozwoju gospodarczego poprzez poprawę infrastruktury wiejskiej tj. przebudowę 2844 mb drogi gminnej nr 113477L która skróci dostęp do zakładu produkcyjnego produktów pszczelich o 4,6 km tj o 6 min jak również poprawi dostęp mieszkańców gminy Opole Lubelskie do zakładów...

Strony