Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 24.09.2021
Imieniny Marii, Gerarda i Teodora

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Szkody wyrządzone przez bobry

04-01-2018 / czwartek

   Coraz więcej interesantów z terenu naszej gminy zgłasza się do Urzędu Miejskiego w celu zgłoszenia szkód wyrządzonych przez bobry. Informujemy, że organem odpowiedzialnym za oględziny i szacowanie szkód wyrządzonych przez gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową, w tym bobry europejskie, jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

Prowadzone postępowanie w tego typu sprawach nie ma charakteru postępowania administracyjnego lecz cywilnoprawnego (Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie jest stroną w postępowaniu cywilnoprawnym) i w związku z tym nie przysługuje odwołanie lub zażalenie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Poszkodowani nie zgadzający się z proponowaną wielkością odszkodowania mogą dochodzić swoich roszczeń wyłącznie w postępowaniu cywilnoprawnym przez sądami powszechnymi zgodnie z art. 126 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody.

Poniżej podajemy adresy do kontaktu w ww. sprawach.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin
tel.: 81 71-06-500, fax: 81 71-06-501
pok. 17 (I piętro)
e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl

Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym
ul. Lubelska 4a, 24-120 Kazimierz Dolny
wycena szkód w powiecie: ryckim, puławskim, opolskim, kraśnickim
Osoba do kontaktu:
Marzanna Jarosz-Sosik, tel. 81 88-10-807
e-mail:msosik@rdos.lublin.pl

Pod poniższym linkiem można pobrać wszystkie potrzebne do zgłoszenia szkód dokumenty.
http://bip.lublin.rdos.gov.pl/oledziny-i-szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-bobry