Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 26.07.2021
Imieniny Anny, Anity i Mirosławy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Marzec 2017

10-03-2017 / piątek

XXXII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 16 marca 2017 r.  na godz. 900  XXXII  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Interpelacje i zapytania radnych. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim za 2016...
09-03-2017 / czwartek

"Graciarnia" - sąsiedzka wyprzedaż - 18 marca (sobota)

08-03-2017 / środa

Informacji o numerze i granicach obwodu głosowania

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 6 marca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim, zarządzonych na dzień 9 kwietnia 2017 r.
07-03-2017 / wtorek

Wiosenne porządki na drogach powiatowych i wojewódzkich w gminie

Od początku tygodnia więźniowie z Zakładu Karnego pracujący na rzecz Gminy Opole Lubelskie na mocy porozumienia z 2010 roku wykonują prace porządkowe przy drogach wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy. Akcja prowadzona jest cyklicznie od kilku lat. Gmina oddelegowuje do pracy przy sprzątaniu dróg powiatowych i wojewódzkich więźniów, a zarządcy dróg zobligowani są do odbioru śmieci i kosztów i utylizacji.   Prace są wykonywane od 6 marca pod nadzorem pracownika Urzędu Miejskiego. Poniżej publikujemy pełny harmonogram prac: - DW 747 na odcinku Opole Lubelskie – Baba – 06.03.2017 - DW Opole Lubelskie – Poniatowa (do granic administracyjnych gminy Opole Lub.) – 07.03.2017 - DW Opole Lubelskie – Puławy (do granic administracyjnych gminy Opole Lub.) – 08.03.2017 - DW Opole Lubelskie –...
07-03-2017 / wtorek

Informacja Komisji Wyborczej - losowanie numerów komitetów

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu Lubelskim z dnia 6 marca 2017 roku
03-03-2017 / piątek

Festiwal Filmoffo 10 - fotorelacja z imprezy

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z 10 edycji Festiwalu Kina Offowego Filmoffo w Opolu Lubelskim. Fot. Michał Teresiński 

Strony