Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 26.07.2021
Imieniny Anny, Anity i Mirosławy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Marzec 2017

15-03-2017 / środa

Przeglądy gwarancyjne instalacji solarnych

Informujemy, że rozpoczęły się przeglądy gwarancyjne instalacji solarnych instalowanych w Gminie Opole Lubelskie w ramach projektu „Słoneczny dom w gminie Opole Lubelskie – instalacja kolektorów słonecznych”. Przeglądów dokonuje firma ECO-TEAM Sp. z o.o. z Częstochowy. Informujemy również, że naprawy awarii i usterek powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania instalacji solarnej, nieobjętych gwarancją a niezbędnych do prawidłowego działania instalacji, firma dokonywać będzie na  koszt użytkownika (najczęstszą tego typu awarią jest zmniejszenie objętości glikolu na skutek doprowadzania przez użytkownika do przegrzewów wody).  
15-03-2017 / środa

Rada Seniorów zaprasza na szkolenie komputerowe

   Społeczna Rada Seniorów zaprasza osóby w wieku 50+ na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi komputera i programów biurowych, bezpieczeństwa w sieci oraz wzajemnego komunikowania się. Szkolenie jest bezpłatne, trwa 67 godzin po 5 godz. dwa razy w tygodniu.Kursanci otrzymują darmowe podręczniki do nauki.Kurs w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kończy się egzaminem, otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu oraz otrzymaniem Certyfikatu.Zapisy w każdy poniedziałek w Urzędzie Miajskim w godz. od 9;00 do 11:00 w pok. 115 I piętro lub pod numerem telefonu 663 433 111.                                                                                                          Rada Seniorów
14-03-2017 / wtorek

OCK poszukuje starych fotografii do wystawy

Opolskie Centrum Kultury zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Opola Lubelskiego o pomoc przy organizowaniu wystawy "Prywaciarze - początki polskiej przedsiębiorczości".  Poszukujemy zdjęć rzemieślników, kupców, handlarzy (z okresu 1945 r. -1989 r.) z Opola Lubelskiego i okolic. Kto posiada takie zdjęcia prosimy o przyniesienie ich do OCK lub zgłoszenie tel. 81 827 25 67.  Po wystawie fotografie zostaną zwrócone właścicielom. Pomysłodawcą, organizatorem i instytucją finansującą Ogólnopolski cykl wystaw "Prywaciarze- początki polskiej przedsiębiorczości" jest Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, której statutowym celem jest między innymi wspieranie idei przedsiębiorczości i mikro firm. Wernisaż wystawy: 10.04.2017 r. o godz. 18.00 w Muzeum...
14-03-2017 / wtorek

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii

APELw sprawie  praktycznego stosowania nadzoru biernego w badaniach na wściekliznę - Wścieklizna jest ostrą infekcją wirusową ośrodkowego układu nerwowego.- Zakażenie  następuje zazwyczaj poprzez pogryzienie, bowiem wirus znajduje się w ślinie chorego   zwierzęcia.- Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwy jest człowiek oraz wszystkie zwierzęta stałocieplne.- Jedna z najbardziej przerażających chorób znanych człowiekowi. Dlatego zapobieganie jej rozprzestrzenieniu poprzez stosowanie nadzoru biernego jest ważne. Nadzór bierny polega na badaniu padłych zwierząt bezdomnych oraz  wolnożyjących a także przypadków wystąpienia objawów wskazujących na wściekliznę u wszystkich zwierząt wrażliwych na chorobę, szczególnie w pobliżu siedzib ludzkich.Sztuki padłe, również wskutek zdarzeń drogowych...
10-03-2017 / piątek

Zgłoś zadanie do Gminnego Programu Rewitalizacji

W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie prosimy wszystkich zainteresowanych zlokalizowanych w granicach obszaru rewitalizacji lub chcących podjąć działania na rzecz osób zamieszkujących obszar rewitalizacji, o przesłanie do dnia 24 marca 2017 r. propozycji planowanych przez Państwa projektów – zadań rewitalizacyjnych (zarówno inwestycyjnych jak i miękkich) mogących uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lub finansowanych z innych źródeł, w tym środków prywatnych. Mapa obszaru, który został objęty rewitalizacją jest załączonaponiżej a także dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim (pokój 205, II piętro) i na stronie internetowej www.umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl –...
10-03-2017 / piątek

Konferencja "Export - Invest Lubelskie"

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Export – Invest Lubelskie”, która odbędzie się dnia 17 marca 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Celem konferencji jest zaprezentowanie możliwości rozwoju lubelskich przedsiębiorstw oraz podjęcie dyskusji o wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa lubelskiego w świetle obecnych możliwości i nadchodzących wyzwań. Wydarzenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli administracji, nauki jak i biznesu, w tym przedsiębiorców podejmujących działalność eksportową. W merytorycznej atmosferze chcemy poruszyć możliwości współpracy i rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie województwa lubelskiego. Uważamy jednak, że...

Strony