Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 28.09.2021
Imieniny Bernardyna, Marka i Wacława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XXV sesja Rady Miejskiej

10-10-2016 / poniedziałek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  w trybie nadzwyczajnym, na dzień 13 października 2016 r.  na godz. 900  XXV  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim.

 Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Opole Lubelskie do projektu partnerskiego „Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług”.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                           

                                                          Z poważaniem
                                                             Marek Plis
                                            Przewodniczacy Rady Miejskiej