Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 27.11.2021
Imieniny Franciszka, Dominika i Maksymiliana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

15-10-2021 / piątek

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór projektów w ramach Programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, do którego chce wnioskować Gmina Opole Lubelskie, dlatego ogłaszamy nabór osób spełniających kryteria udziału w Programie i potrzebujących komputera. Nabór dotyczy tylko dzieci uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, ponieważ komputer ma być pomocą w nauce.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego lub oświadczenia osoby składającej ośw. we własnym imieniu, która ukończyła 18 rok życia i nadal uczy się w roku szkolnym 2021/2022, należy składać w sekretariacie Szkoły, do której uczęszcza Państwa dziecko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 r. Zgłoszenia muszą być kompletnie wypełnione i podpisane. W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 81 827 72 11 lub 81 827 72 01. Wzór zgłoszeń oraz regulamin konkursu do pobrania poniżej.

Osoby kwalifikujące się do Programu muszą spełniać łącznie 3 warunki:

  • uczyć się w roku szkolnym 2021/2022 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,
  • zamieszkiwać w gminie Opole Lubelskie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej
  • być członkiem rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.
 
Szczegóły Programu można poznać na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr