Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 23.05.2022
Imieniny Iwony, Michała i Renaty

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Trwa wymiana oświetlenia ulicznego w całej gminie

03-01-2022 / poniedziałek

Z początkiem grudnia 2021 roku, rozpoczęły się prace związane z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opole Lubelskie, które realizowane są w ramach zadania pn: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opole Lubelskie”.

Wykonawcą inwestycji jest warszawska firma Pollight sp. z .o.o., która powinna zakończyć prace do końca maja 2022 roku. Koszt zadania po przetargu to 3 803 160,00 zł z czego 90% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt  „Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opole Lubelskie” zakłada wymianę 2300 sztuk opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego typu LED o łącznej mocy 110,58 kW, na terenie całej gminy. Ponadto w zakres zadania wchodzi wymiana przewodów zasilających oprawy oraz zabezpieczeń opraw na nowe, wymiana wysięgników wraz z osprzętem mocującym, modernizacja układów pomiarowo-rozdzielczych oświetlenia ulicznego, zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania oprawami oświetlenia ulicznego, utylizacja zdemontowanych opraw, źródeł światła i pozostałych zdemontowanych materiałów a także wykonanie badań i pomiarów wykonanej instalacji. W ramach inwestycji wykonane także będzie dziewięć nowo projektowanych obwodów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opole Lubelskie w miejscowościach: Górna Owczarnia, Góry Opolskie, Jankowa, Kluczkowice Osiedle, Opole Lubelskie ul. Rybacka i ul. Zagrody, Truszków i Wrzelowiec.

Na obecną chwilę zostały wymienione oprawy w następujących miejscowościach: Kluczkowice Osiedle, Kluczkowice, Górna Owczarnia, Opole Lubelskie: ul. Rybacka, ul. Morwowa, ul. Kraszewskiego, ul. Brejdygant, ul. Willowa, ul. Kwiatowa, ul. Przedmieście, Krzywe Koło, ul. Działkowa, ulice Kopernika, Witosa, Rataja, Lubomirskiej , Konarskiego, Armii Krajowej, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Leśna, osiedle przy ul. Krasickiego oraz łącznik ul. Fabrycznej z ul. Kolejową.

Zostały wykonane rozbudowy w miejscowościach Jankowa, Kluczkowice Osiedle, Wrzelowiec, Góry Opolskie, Górna Owczarnia, Opole Lubelskie-  łącznik ul. Rybackiej z ul. Zagrody.

Realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii o 70%. Przełoży się to także na oszczędności dla gminy na poziomie ok. 400-500 tysięcy złotych rocznie.

- To jedna z trzech inwestycji na które Gmina Opole Lubelskie otrzymała dofinansowanie w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 7,2 mln zł, a pozostałe dwie inwestycje finansowane w ramach tych środków dotyczą drugiego etapu rewitalizacji Parku Miejskiego i drugiego etapu rewitalizacji centrum miasta – Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis. Zakładając, że prawie 100% kosztów inwestycji stanowi dofinansowanie zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to wkład własny z budżetu gminy powinien zwrócić się w ciągu jednego roku działania nowego systemu oświetlenia ulicznego.   

Technologia  LED to obecnie najlepsza i najbardziej oszczędna forma instalacji oświetlenia ulicznego, pozwalająca na zapewnienie odpowiedniej ilości światła na ulicach i chodnikach w połączeniu z bezprzewodową technologią zdalnego sterowania oświetleniem.