Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 29.07.2021
Imieniny Marty, Konstantego i Olafa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Rawitalizacja - fakty i mity

18-01-2016 / poniedziałek

Szanowni Państwo,

W związku z szeroko zakrojoną akcją dezinformacyjną wokół planów rewitalizacji centrum Opola Lubelskiego chciałbym osobiście sprostować kilka pojawiających się na ten temat mitów.

Na początku chciałbym zdementować nieprawdziwe informacje, jakoby rewitalizacja centrum wiązała się z wyburzeniem jakichkolwiek nieruchomości zlokalizowanych w obszarze centrum miasta! Nie jest też prawdą, że realizacja takiej inwestycji będzie prowadzić do zamknięcia sklepów działających na tym obszarze! Cel naszych działań jest wręcz odwrotny, tzn. chcemy aby obszar ten stał się bardziej atrakcyjny dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Bardziej atrakcyjny zarówno pod względem wizualnym jak i infrastrukturalnym. W programie rewitalizacji może znaleźć się program remontów elewacji kamienic w centrum wraz z termomodernizacją i poprawą stanu technicznego tych obiektów. Taki program poza uzgodnieniami z konserwatorem zabytków i innymi instytucjami może uwzględniać też sposoby dofinansowania takiej inwestycji ze źródeł zewnętrznych oraz ulgi podatkowe dla mieszkańców którzy zdecydują się przystąpić do programu. Proszę jednak pamiętać, że przystąpienie do programu będzie dobrowolnym aktem każdego właściciela nieruchomości, a gmina nie może i nie chce nikomu nic nakazywać i narzucać odgórnie. Zatem plan rewitalizacji nie może obejmować nieruchomości, których właściciele nie wyrażają na to zgody.
Jednocześnie informuję, że z inicjatywy Burmistrza Opola Lubelskiego, w toku prac nad dokumentami planistycznymi, wprowadzono zmianę skostniałych przepisów ograniczających właścicielom prowadzenie usług i robót budowlanych na rzecz prowadzonej przez nich działalności usługowej. Nowe zapisy już obowiązują w uchwalonym w 2014 roku nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie. Jednocześnie ich uszczegółowienie ma miejsce w projekcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie.

Informuję też, że zakres całej inwestycji nie jest jeszcze ustalony. Istnieją wstępne pomysły odnoszące się np. do budynku popijarskiego przy ul. Syndykackiej (obecna siedziba OPS i ZEAS), zagospodarowania terenu po starej toalecie publicznej (ul. Kościuszki), zagospodarowania przystanków BUS przy ul. Piekarskiej i Stary Rynek, zagospodarowania małego targu (ul. Ogordowa), zagospodarowania placu przy ul. Józefowskiej (tzw. Małpi Gaj), poprawy zieleni miejskiej, utworzenia nowych miejsc parkingowych dla obsługi centrum. Te pomysły będą w najbliższej przyszłości dyskutowane z mieszkańcami w szerokim procesie konsultacji społecznych. Pierwszy etap konsultacji już się rozpoczął – zachęcaliśmy Państwa za pośrednictwem plakatów, ulotek, informacji na naszej stronie internetowej oraz na profilu w portalu Facebook do zgłaszania swojego udziału w tzw. naradzie obywatelskiej. Zatem cały proces jest przejrzysty a gmina niczego w tej sprawie nie ukrywa – wręcz przeciwnie – im więcej opinii otrzymamy od mieszkańców, tym lepiej doprecyzujemy potrzeby związane z charakterem i obszarem rewitalizacji.

W artykułach prasowych oraz informacjach rozpowszechnianych przez przeciwników tej inwestycji czytamy, że koszt rewitalizacji oscylować będzie wokół kwoty 10-12 mln zł. Obecnie jednak nie ma uzgodnionego zakresu rewitalizacji, zatem nie możemy podać żadnych, nawet szacunkowych kosztów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku uzyskania dofinansowania tego projektu ze środków Unii Europejskiej, może ono wynieść aż 85% wartości całej inwestycji! O te pieniądze walczą aktualnie wszystkie miasta ponieważ jest to ostatnia szansa na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na tego typu przedsięwzięcia. Opole Lubelskie jest na 27 pozycji wśród 280 wniosków rewitalizacyjnych z całej Polski. Pytanie zatem brzmi: dlaczego te pieniądze miałby trafić gdzieś indziej? Jeśli porzucimy plany rewitalizacji te pieniądze przepadną. Jeśli wartość inwestycji wynosi hipotetycznie 10 mln zł to nie znaczy, że po odstąpieniu od realizacji takiej inwestycji gmina będzie mogła przeznaczyć dodatkowe 10 mln zł na przykład na drogi. Tych pieniędzy po prostu nie będzie. Ponieważ dofinansowanie można otrzymać tylko na ten konkretny cel – na rewitalizacje. Takie są priorytety ostatniej już perspektywy finansowej UE.
Żeby jednak po te pieniądze sięgnąć, najpierw trzeba przygotować dobry wniosek i zrealizować szereg działań niezbędnych do aplikacji o unijne dofinansowanie. Dlatego tworząc Program Rewitalizacji, poza kwestiami typowo inwestycyjnymi, należy wypracować również programy rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru rewitalizacji. I to jest pierwszy etap rewitalizacji na którym jesteśmy obecnie. Ewentualne zadania inwestycyjne to najwcześniej rok 2017. Celem programów społecznych musi być zachęcenie mieszkańców do większego wykorzystania centrum miasta w życiu codziennym. Dlatego już w tym roku przy ul. Stary Rynek powstanie miejsce integracji i spotkań seniorów. Równolegle, razem z Fundacją Rozwoju Wolontariatu wdrażać będziemy pilotażowy program pod auspicjami OCK, dotyczący aktywizacji młodzieży i wzmocnienia ich tożsamości lokalnej. Jednocześnie za pośrednictwem Centrum Obsługi Inwestora (ul. Strażacka 8) realizowany będzie program gospodarczy ukierunkowany na pomoc przedsiębiorcom działającym w centrum oraz osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Instrumentem stymulującym mogą być tu np. ulgi podatkowe.

Cały proces rewitalizacji jest zatem bardzo skomplikowany i wiąże się z bardzo dużym nakładem sił i środków. Bardzo więc proszę Państwa aby bezrefleksyjnie nie ulegać kłamliwym i populistycznym hasłom rozpowszechnianym przez ludzi którzy uważają, że ta inwestycja jest bezzasadna oraz samodzielne decydowanie czy rewitalizacja dla naszego miasta przyniesie więcej korzyści czy szkód.

Proszę także aby informacje na ten temat czerpali Państwo z pewnych źródeł. Takim źródłem może być zarówno strona internetowa gminy – www.opolelubelskie.pl, gazeta Opolanin, ale także oficjalny profil miasta i gminy na portalu facebook (www.facebook.com/opolelubelskie). Przypominam też, że pracownicy urzędu są dla mieszkańców a za pośrednictwem telefonu lub maila także można zadać pytanie w razie jakichkolwiek wątpliwości (tel. 81 827 72 01, sekretariat@opolelubelskie.pl).

Burmistrz Opola Lubelskiego