Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 22.10.2021
Imieniny Filipa, Lody i Marka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Prowadzisz firmę? - możesz zatrudnić więźniów

07-07-2016 / czwartek

   W związku z możliwością pozyskania z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy dotacji z przeznaczeniem na budowę infrastruktury dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednostki, zwracamy się do wszystkich przedsiębiorców, pracodawców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z ofertą nawiązania współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest najnowszą w Polsce, oddaną do użytku w 2009 roku jednostką penitencjarną typu zamkniętego o pojemności ewidencyjnej 627 osób z przeznaczeniem dla mężczyzn, odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Opole Lubelskie wskazuje, iż zakład zlokalizowany jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę związaną z produkcją przemysłową z dopuszczeniem terenochłonnych usług publicznych oraz obiektów i urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego (A3-PB), w pobliżu oddanej do użytku w 2015 roku drogi wojewódzkiej (DW747) łączącej drogę krajową nr 9 (E371) w Iłży nieopodal Radomia z drogą krajową nr 19 w Konopnicy w pobliżu Lublina.

Na pozostającym w dyspozycji Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ogrodzonym terenie znajdują się niezabudowane grunty o łącznej powierzchni 10 230 m2. Gotowa do zagospodarowania przestrzeń oraz wynikający z typu jednostki fakt całodobowego pozostawania na terenie jednostki zdecydowanej większości przebywających w niej osadzonych, stanowią istotne czynniki sprzyjające możliwości zatrudnienia na nowo powstałych miejscach pracy.

W związku z możliwością pozyskania z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy dotacji z przeznaczeniem na budowę infrastruktury dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednostki, zwracamy się do wszystkich przedsiębiorców, pracodawców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z ofertą nawiązania współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Pozyskaną dotację przeznaczyć można m.in. na budowę hali produkcyjnej oraz zakup jej wyposażenia. Jesteśmy bardzo zainteresowani nawiązaniem długotrwałej współpracy i oczekujemy na konkretne propozycje.
Wyrażamy przekonanie, iż Państwa pomysły połączone z naszą ofertą będą procentowały przez lata wielostronną korzyścią, wynikającą m.in. z umożliwienia pełnego wykorzystania podstawowego oddziaływania resocjalizacyjnego, skierowanego do osób odbywających karę pozbawienia wolności, jakim jest praca.

Poniżej kilka istotnych informacji dla przedsiębiorców

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu kosztów zatrudnienia , przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Zatrudnienie skazanych przynosi ponadto jeszcze inne korzyści, mianowicie:

• Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności
• W tutejszej jednostce przebywają skazani, którzy niejednokrotnie posiadają udokumentowane kwalifikacje zawodowe, a przede wszystkim praktyczne umiejętności w zawodach budowlanych czy ślusarskich
• Brak potrzeby zawierania indywidualnych umów – zatrudnienie w oparciu o skierowanie do pracy (decyzja dyrektora jednostki)- najdogodniejsza forma zatrudnienia , zatrudniający może w każdym przypadku wnioskować o wycofanie skazanego z zatrudnienia, a także zmianę miejsca i rodzaju pracy
• Nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów bhp oraz czasu pracy
• ZUS – nie odprowadza się składki zdrowotnej ( bezpłatne leczenie przez więzienną służbę zdrowia)
Kontrahenci dotychczas zatrudniający osoby skazane z tutejszej jednostki podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę. Osadzeni cieszą się bardzo dobrą opinią uważani są za rzetelnych i sumiennie wykonujących swoje obowiązki pracowników, potwierdzają to liczne pochwały dla skazanych i podziękowania kierowane do administracji zakładu.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu : 81 827 69 06, 81 827 69 49 lub osobiście ul. Owocowa 7, 24-300 Opole Lubelskie.

Praca to jeden z ważniejszych elementów resocjalizacji i szansa na powrót do pożytecznego i samodzielnego życia.

opracowanie tekstu: mł. chor. Katarzyna Konwa, kpt. Konrad Wawryszuk, por. Łukasz Pruchniak