Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 26.07.2021
Imieniny Anny, Anity i Mirosławy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Piece na biomasę i pompy ciepła - nabór chętnych

13-04-2016 / środa

NABÓR CHĘTNYCH NA INSTALACJĘ PIECÓW NA BIOMASĘ I POMPY CIEPŁA

Wnioski można pobrać i złożyć
w Punkcie Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim
w dniach 18-29 kwietnia 2016 roku

UWAGA: złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków UE oraz ilości osób zainteresowanych.

WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU PIECA NA BIOMASĘ:

• zapewnienie odrębnego pomieszczenia o min. wysokości 190 cm, optymalne pomieszczenie w miejscu dotychczasowego kotła z dostępem do instalacji kominowej, z doprowadzonymi mediami wody zimnej, ciepłej, grzewczej i kanalizacji,
• należy wykonać kanał nawiewny o przekroju min. 200 cm2 oraz wentylację wywiewną. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania (wentylacja grawitacyjna)
• wykonanie wpustu podłogowego wraz z podłączeniem do kanalizacji lub wyposażenie pomieszczenia kotłowni w urządzenie do opróżniania z wody instalacji ogrzewania,
• przygotować niepalne, izolowane podłoże o wym. 110x110 lub jeżeli urządzenie montowane jest w piwnicy zaleca się wykonanie podmurówki o wym 110x110 i wysokości 5 cm na której należy posadowić kocioł,
• mieszkaniec ponosi koszty za prace oraz urządzenia i części montowane poza pomieszczeniem kotłowni oraz za prace remontowe będące następstwem prac montażowych (malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, naprawa tynków, elewacji i innych drobnych prac kosmetycznych przywracających estetykę budynku).
• montaż wkładu kominowego o przekroju min. 200 cm2
• budynek mieszkalny, w którym zostanie zamontowany kocioł c.o., powinien posiadać warunki techniczne spełniające odpowiednie przepisy, które umożliwiają montaż kotła centralnego ogrzewania tj: posiada wewnętrzną instalacje c.o., instalację elektryczną, dobry stan techniczny komina, wentylację, czerpnię, wolną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiająca montaż urządzeń itp.
• pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno mieć oświetlenie sztuczne. Zalecane jest również oświetlenie naturalne.
• należy przygotować zasilania kotła, które będzie wyposażone w urządzenie zabezpieczające przed skokami napięcia i wyładowaniami atmosferycznymi. Zasilanie kotła musi być wyposażone w samoczynny wyłącznik różnicowy 30 mA, a także w przerywnik dwubiegunowy albo czterobiegunowy. System zasilania i podłączenia elektryczne kotła musza odpowiadać przepisom prawa (norma EN 60335-1). Standardowe warunki podłączenia to: 230 V (pojedyńcza faza) 50 Hz albo 400 V (3 fazy) 50Hz.
• w pobliżu, najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu, musi się znajdować skład paliwa o takiej powierzchni, aby można było składować biomasę, dopuszcza się składowanie paliwa w pomieszczeniu kotłowni,
• drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia , wskazane jest wykonanie z materiałów niepalnych.

 

Do pobrania: