Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 24.09.2021
Imieniny Marii, Gerarda i Teodora

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Opolska młodzież ma już swoją Gminną Radę

06-10-2015 / wtorek
Obrazek przedstawiający posiedzenie Młodzieżowej Gminnej Rady

I sesję Młodzieżowej Rady Gminy zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Plis i przewodniczył jej do czasu wyboru Przewodniczącego  Młodzieżowej Rady Gminy.
Po otwarciu sesji i powitaniu wszystkich uczestników posiedzenia, radnym wręczone zostały zaświadczenia podpisane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej  potwierdzające wybór na radnego. Zaświadczenia radnym  wręczał Burmistrz i Zastępca Burmistrza.
Kolejnym punktem obrad było złożenie przez radnych  ślubowania, aby mogli wykonywać swoje obowiązki wynikające ze statutu. Po odczytaniu przez Przewodniczącego rady treści ślubowania, kolejno wyczytani radni wypowiadali słowo „ślubuję”.

Po złożeniu ślubowania przystąpiono do wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy.
W skład Prezydium zgodnie ze statutem wchodzi:
1) Przewodniczący Rady
2) dwóch Wiceprzewodniczących Rady
3) Sekretarz

Wybory Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących odbyły się w glosowaniu tajnym.
Na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy wybrany został Mikołaj Batyra - uczeń  Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim
Na Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy  wybrani zostali:
Wiktoria Ostrach - uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim i Patryk Karaś - uczeń Gimnazjum w Kluczkowicach
Sekretarzem wybrana została - Beata Piątek - uczennica Gimnazjum w Kluczkowicach

W skład Komisji Rewizyjnej weszli członkowie:
Jakub Zawadzki - uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim
Jan Starek - uczeń Gimnazjum Nr 1 w Opolu Lubelskim
Jędrzej Batyra - uczeń Gimnazjum Nr 2 w Opolu Lubelskim

Na przewodniczącego Komisja zaproponowała Jakuba Zawadzkiego. Jego kandydatura została przez radnych przyjęta „jednogłośnie”.