Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 29.07.2021
Imieniny Marty, Konstantego i Olafa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Od 1 lipca 2016 r. zmianie ulegają stawki opłat za śmieci

27-06-2016 / poniedziałek

Burmistrz Opola Lubelskiego informuje, że w dniu 20 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Opolu Lubelskim podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Od 1 lipca 2016 roku będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opole Lubelskie.

W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny miesięczna stawka wynosi:
I. dla gospodarstw domowych:
a) na terenie wiejskim w wysokości -  7,00 zł,
b) na terenie miejskim w wysokości - 9,00 zł,
c) w zabudowie wielorodzinnej -       11,00 zł,

II. działalność gospodarcza - stawki opłaty za pojemnik:
a) 60 l     – w wysokości -     12 zł,
b) 120 l  – w wysokości -      22 zł,
c) 240 l  – w wysokości -      40 zł,
d) 1100 l – w wysokości -   170 zł,
   
Przy braku segregacji odpadów miesięczne stawki wynoszą:                          
I. dla gospodarstw domowych:
a) na terenie wiejskim w wysokości - 12,00 zł,
b) na terenie miejskim w wysokości - 15,00 zł,
c) w zabudowie wielorodzinnej  -       18,00 zł,

II. działalność gospodarcza - stawki opłaty za pojemnik:
a) 60 l     – w wysokości -      17 zł,
b) 120 l   – w wysokości -      30 zł,
c) 240 l   – w wysokości -      50 zł,
d)1100 l  – w wysokości -    220 zł,

Terminy wnoszenia opłat dla zabudowy jednorodzinnej oraz działalności gospodarczej :
I kwartał - do dnia 15 marca  
II kwartał - do dnia 15 maja  
III kwartał - do dnia 15 września  
IV kwartał - do dnia 15 listopada  
Terminy wnoszenia opłat dla budynków wielolokalowych - zabudowy wielorodzinnej :
miesięcznie, z dołu, do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.
Konto   58 1020 3235 0000 5502 0007 3445
Zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w zawiadomieniu Burmistrza Opola Lubelskiego, którą Państwo otrzymali. Do wyliczenia wysokości opłaty podanej w zawiadomieniu posłużyły dane zawarte w dotychczasowej deklaracji.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami
w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt Gminy wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Od 1 lipca 2016 roku będzie również obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2016 będzie on dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. W 2015 koszt odbierania i zagospodarowania odpadów wynosił 1.925.267,50zł. Natomiast przypis wynikający ze złożonych deklaracji 1.536.248 zł.
Wpłaty mieszkańców gminy nie pokrywają w całości ponoszonych przez gminę kosztów. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.
Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim pokój nr 118.