Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 22.10.2021
Imieniny Filipa, Lody i Marka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lubelski piknik z okazji szczytu NATO

06-07-2016 / środa

   Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”.

Wydarzenie odbędzie się w dn. 8-9 lipca 2016 roku w Lublinie pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, przy współpracy lokalnych samorządowych, służb mundurowych województwa lubelskiego, administracji zespolonej i grup rekonstrukcyjnych. Będzie ono stanowić imprezę towarzyszącą dla odbywającego się w tym czasie w Warszawie szczytu NATO. Przystępna forma pikniku umożliwi mieszkańcom województwa lubelskiego odkrycie istotnej roli szczytu NATO w Polsce oraz pozwoli na zapoznanie się z aktualnymi, związanymi z nim informacjami. Będzie także doskonałą okazją do promowania wspólnego spędzania czasu oraz integracji lokalnej społeczności.

W dniu 8 lipca br. w godz. 10.00-12.00 planowane jest uroczyste odsłonięcie tablicy płk. Ryszarda Kuklińskiego oraz konferencja popularno-naukowa w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Oficjalne otwarcie pikniku nastąpi o godz. 17.00 w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego w Lublinie. Tam też odbędzie się koncert okolicznościowy z udziałem orkiestry wojskowej, połączony z występami grup tanecznych oraz projekcja filmu pt. „Historia Roja”.

Dzień później (9 lipca br.) w godz. 11.30-18.00 na terenach Ośrodka „Słoneczny Wrotków” – MOSiR w Lublinie odbędzie się szereg atrakcji, gier i zabaw dla uczestników. Planowany jest m.in. pokaz sprzętu wojskowego, wystawa stanowisk promocyjnych wojska i służb mundurowych, koncerty orkiestry wojskowej i klubów garnizonowych oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy pikniku będą mogli także skosztować wojskowej grochówki.

 Program pikniku:

 8 lipca 2016 r. (piątek)

 godz. 10.00 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej płk. Ryszardowi Kuklińskiemu(na frontowej ścianie gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie) z udziałem m.in. p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka oraz przewodniczącego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju mjr. Bogdana Walasa

godz. 10.30-12.00 Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4

Konferencja popularno-naukowa poświęcona osobie płk. Ryszarda Kuklińskiego.

- wystąpienie – wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek

- referat pt. Pułkownik Ryszard Jerzy Kukliński – wielki patriota i bohater – „Wallenrod XX wieku” – przewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju mjr Bogdan Walas

- przemówienie okolicznościowe pt. Polityka pamięci fundamentem współczesności – p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk

godz. 17.00-21.30 Ogród Saski, Muszla Koncertowa

- oficjalne otwarcie pikniku (wojewoda lubelski)

- koncerty pieśni patriotycznych (Orkiestra Wojskowa z Lublina, Zespół wokalny funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zamościu)

- występy par tanecznych (Klub Tańca Towarzyskiego)

- pokazy etiud kuglarskich i cyrkowych (Akademia Sztukmistrzów)

 9 lipca 2016 r.

 godz. 11.30-18.00 Zalew Zemborzycki, MOSIR, Ośrodek „Słoneczny Wrotków”

- oficjalne otwarcie festynu (wojewoda lubelski)

- występy zespołów muzycznych (Face to Face, Rodzinne Trio, Cziken Mc Rela)

- występy par tanecznych (Klub Tańca Towarzyskiego)

- występy solistów (Paweł Juś, Justyna Kraszczyńska, Aleksandra Bełz, Julia Majer, Natalia Kolano)

- pokazy etiud kuglarskich oraz cyrkowych (Akademia Sztukmistrzów)

- występy recytatorskie (Michał Waśko, Paulina Twardowska)

- występy orkiestry wojskowej z Zamościa

- występy Chóru Ziemi Zamojskiej CONTRA

- pokazy grupy rekonstrukcji historycznej Stowarzyszenia Szabli i Miecza

Wydarzenia towarzyszące

- transmisja TVP wydarzeń ze szczytu NATO w Warszawie

- atrakcje i pokazy przygotowane przez Wojsko Polskie i służby mundurowe,

w tym:

- stanowiska z lekkim i ciężkim sprzętem, uzbrojeniem i wyposażeniem

- oznakowane pojazdy bojowe i specjalistyczne (czołg PT-91 „Twardy”, haubica samobieżna Goździk, gąsienicowy transporter pływający,wielozadaniowy samochód terenowy HMMWV, trenażer strzelecki CYKLOP)

- wystawa pt. „15 lecie w NATO” (Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie)

- konkursy z nagrodami, gry i zabawy sprawnościowe, zawody pożarnicze

- „miasteczko” Straży Granicznej, Miasteczko Ruchu Drogowego

- znakowanie rowerów

- dynamiczny pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy

- wystawa obrazów i prac plastycznych

- pokaz umundurowania, uzbrojenia i pojazdów historycznych

- stanowiska promocyjne organizacji proobronnych

- ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy

- wojskowa grochówka z kotła