Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 26.07.2021
Imieniny Anny, Anity i Mirosławy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Debata publiczna - program

20-04-2016 / środa

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na konsultacje dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Opole Lubelskie.

21 kwietnia 2016 / godz. 17:00
Sala kinowa OCK

PROGRAM RAMOWY:

1. Przywitanie zebranych przez moderatora oraz wprowadzenie w cel spotkania - moderator dr Hubert Mącik

2. Otwarcie debaty przez Dariusza Wróbla - Burmistrza Opola Lub.

3. Prezentacja eksperta – dr Janusz Jeżak Prezes Zarządu Instytutu Ekonomiki Przestrzeni w Krakowie
● przedstawienie wyników przeprowadzonej diagnozy oraz zaproponowanie obszaru zdegradowanego
● poznanie perspektywy Mieszkańców nt. problemów i potencjałów obszaru zdegradowanego, konsultacje granic obszaru

4. Przerwa „kawowa” połączona z dyskusją przy stolikach – udostępnienie mapy z zaznaczonym obszarem rewitalizacji i obszarem zdegradowanym, formularzy konsultacyjnych, zbieranie uwag i wniosków

5. Dyskusja plenarna na Sali kinowej – moderator – dr Hubert Mącik/dr Janusz Jeżak

6. Podsumowanie złożonych wniosków przez eksperta

7. Podsumowanie części konsultacyjnej – moderator dr Hubert Mącik

8. Przedstawienie harmonogramu prac UM związanych z rewitalizacją – Gabriela Teresińska–Pruchniak – Zastępca Burmistrza Opola Lubelskiego

9. Zakończenie