Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 28.09.2021
Imieniny Bernardyna, Marka i Wacława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Burmistrz Opola najlepszym włodarzem w Polsce

26-06-2016 / niedziela

Dariusz Wróbel – Burmistrz Opola Lubelskiego został wybrany „najlepszym włodarzem” w kategorii „gminy miejsko-wiejskie” w kraju. Z kolei Gmina Opole Lubelskie uplasowała się na 5 miejscu wśród najlepszych w kraju gmin miejsko-wiejskich. 

Podwójnie szczęśliwy okazał się dla Gminy Opole Lubelskie tegoroczny ranking Dziennika Gazety Prawnej. Burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel został wybrany „najlepszym włodarzem” w kategorii „gminy miejsko-wiejskie” w kraju. Pozostali zwycięzcy w tej kategorii to Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska (miasta powyżej 100 tys. mieszkańców), Ryszard Nowak – Prezydent Nowego Sącza (miasta do 100 tys. mieszkańców) oraz Adam Jaskulski – wójt Świdnicy (gminy wiejskie). Tym samym Dariusz Wróbel pokonał 615 pozostałych włodarzy gmin miejsko-wiejskich z całej Polski.

Celem rankingu było zbadanie , jakim menadżerem i liderem jest włodarz oraz na ile wykorzystuje on potencjał swoich pracowników i mieszkańców. Oceny dokonywano  w podziale na takie obszary jak: sprawność strategiczna, sprawność operacyjna, wsparcie potencjału społecznego i jakość życia. W skład kapituły oceniającej weszli redaktorzy Dziennika Gazety Prawnej, eksperci firmy doradczej Deloitte oraz ekspert Związku Miast Polskich.    

 Z kolei Gmina Opole Lubelskie uplasowała się na 5 miejscu wśród najlepszych w kraju gmin miejsko-wiejskich. Jak piszą organizatorzy: „Poszukiwaliśmy takich elementów, dzięki którym można obiektywnie ocenić różne gminy. Różne, czyli o różnym stanie wyjściowym i zróżnicowanym rozmieszczeniu terytorialnym, które dla części jednostek samorządu terytorialnego stanowi znaczącą przewagę. Kluczowe było wyróżnienie tych, które w realny sposób  wpływają na poprawę sytuacji mieszkańców, niezależnie od stanu wyjściowego. Przyłożyliśmy dużą wagę do ewaluacji działań i efektów. Celem organizatorów rankingu nie było wskazanie gmin, w których żyje się najlepiej w Polsce, tylko tych , w których żyje się lepiej niż się żyło. Jednocześnie nie uwzględniono tych kwestii, na które gminy mają ograniczony wpływ, lub które są poza zakresem ich działania”.

Tu także kapituła składała się z redaktorów Dziennika Gazety Prawnej - Marta Gadomska, Zofia Jóźwiak), menedżerki w zespole sektora publicznego Deloitte – Renata Siwiec i Agnieszka Dywadzik  oraz dr Tomasz Podkański – z-ca dyrektora Biura Związku Miast Polskich. Członkowie kapituły szczególną uwagę zwracali na gminy, których działania wykraczają poza obowiązki  nałożone ustawowo oraz które w kreatywny sposób poszukują nowych funduszy zewnętrznych i inwestorów. Istotne dla kapituły były też takie kwestie jak zdolność określenia strategii oraz prace nad dokumentami strategicznymi, działania zmierzające do poprawy zdolności finansowej gmin, podejmowane działania których celem jest pozyskanie nowych inwestycji, zarządzanie budżetem i optymalizacja kosztów, wykorzystanie potencjału mieszkańców, poprawa jakości życia mieszkańców. 

„To z pewnością najważniejsze wyróżnienia spośród wszystkich jakie nasza gmina otrzymała w ostatnich latach. Głównie ze względu na skalę. Pierwsze i piąte miejsce w Polsce to ogromny sukces i powinniśmy się nim wszyscy cieszyć. Zarówno my – urzędnicy, jak i w równym stopniu wszyscy mieszkańcy. Zostaliśmy zauważeni i docenieni. Mam też nadzieję, że nasza obecność na szczytowych pozycjach rankingu nie będzie jednorazowa i do tego zamierzamy dążyć . Takie wyróżnienia utwierdzają nas także w przekonaniu, że w swoich codziennych wyborach i działaniach obieramy właściwe kierunki i motywują do dalszej pracy na rzecz gminy i naszych mieszkańców” mówi Dariusz Wróbel – Burmistrz Opola.