Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 27.03.2023
Imieniny Lidii, Jana i Marka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Bieg Konstytucji 3 Maja

26-04-2022 / wtorek

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Opole Lubelskie do udziału w Biegu Konstytucji 3 Maja. 

CEL IMPREZY
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.
2. Upamiętnienie 231. rocznicy Konstytucji 3-go Maja.
3. Promocja Święta Flagi.
4. Integracja osób aktywnych ruchowych.
5. Promocja miasta Opole Lubelskie.

TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 03.05.2022 r. w Opolu Lubelskim (start i meta ulica Stary Rynek - Skwer Miejski).
Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
2. Bieg odbędzie się po ulicach Opola Lubelskiego. Długość trasy Biegu to 1950 m.

PROGRAM BIEGU
- Godz. 13.00-13.20 – weryfikacja Uczestników oraz wydawanie pakietów startowych – (KOSZULKI) przy ul. Stary Rynek - Skwer Miejski
- Godz. 13:30 – start Biegu ulica Stary Rynek - Skwer Miejski

TRASA:
Start Skwer Miejski droga 824 – Stary Rynek;
ulica Józefowska;
ulica Nowa;
ulica Rzemieślnicza;
ulica Targowa;
ulica Podzamcze;
ulica Lubelska;
ulica Stary Rynek – Skwer Miejski;

ZGŁOSZENIA DO BIEGU/ZAPISY
1. W Biegu Konstytucji 3 Maja mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych.
2. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w zawodach podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć podczas zapisów do biegu lub w trakcie weryfikacji Uczestnika w dniu 03.05.2022 r. przy ul. Stary Rynek - Skwer Miejski. Formularz Rejestracyjny z oświadczeniem – w załączniku nr 1.
3. Organizator ustala limit Uczestników: 100 numerów startowych.
4. Warunkiem rejestracji do biegu jest prawidłowe wypełnienie, podpisanie i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego (w przypadku każdej osoby niepełnoletniej obowiązkowo wymagany załącznik nr 1). Rejestracja odbywać się będzie od 11.04.2022 do 29.04.2022 r. lub do wyczerpania limitu 100 uczestników.

5. Procedura przekazania Formularza Rejestracyjnego :

- skanem na adres mailowy Organizatora : andrzej.fliszkiewicz@cusopolelubelskie.pl
- osobiście w dni robocze w siedzibie CUS w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, ulica Tadeusza Kościuszki 4 w godzinach 12:00-15:15.
6. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
7. Zapisy prowadzone będą w dniach 11.04.2022 do 29.04.2022 lub do wyczerpania limitu 100 Uczestników.
8. W przypadku wyczerpania limitu Uczestników Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów Uczestników.
10. O ile nie zostanie wyczerpana pula numerów startowych możliwa będzie rejestracja bezpośrednio przed Biegiem przy ul. Stary Rynek - Skwer Miejski w dniu 03.05.2022 r.
w godzinach 13:00-13:20.
11. W przypadku większej ilości zgłoszeń od określonego limitu uczestników, o udziale w imprezie decyduje data zgłoszenia.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Plik Regulamin biegu807.68 KB
Plik Formularz zgłoszeniowy 13.72 KB