Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 28.09.2021
Imieniny Bernardyna, Marka i Wacława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Ogłoszenie Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 11.10.2016 r.

11-10-2016 / wtorek

w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego.

 W związku z prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu Lubelskim w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, ogłaszam przyjmowanie do dnia 19 października 2016 r. wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161, z późn. zm.). Rzeczoznawcę Burmistrz powołuje spośród osób, które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy
w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące
w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące
w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5- letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową Burmistrza - i  które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

 Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) adres do korespondencji;

4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie  rolnym - jeżeli jest wymagany;

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w  prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii.
Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4 do dnia 19 października 2016 osobiście lub listownie (decyduje data wpływu)
Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim, pokoju 117 oraz zamieszczony zamieszczony jest poniżej do pobrania.

Opole Lubelskie, dnia 11.10.2016 r.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon wniosek.doc33.5 KB
Plik oswiadczenia.docx13.12 KB