Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 09.12.2021
Imieniny Anety, Leokadii i Wiesława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lipiec 2018

11-07-2018 / środa

Nieruchomość przeznaczona do użyczenia

Burmistrz Opola Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA Kliknij tu żeby zobaczyć wykaz
11-07-2018 / środa

II nabór do Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza  ponowny nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XLIII/309/2018 Rady Miejskiej w Opolu lubelskim z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Opola Lubelskiego. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024 (GPR) oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Opola Lubelskiego w zakresie rewitalizacji. W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie nie więcej niż 30 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy...
09-07-2018 / poniedziałek

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

  Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę     Kliknij tu aby zobaczyć treść 
05-07-2018 / czwartek

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta Opole Lubelskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Kliknij tu aby zobaczyć lub pobrać obwieszczenie Uchwała Nr XLVI/341/2018 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/316/2018 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 20 marca 2018 r.