Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 09.12.2021
Imieniny Anety, Leokadii i Wiesława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Kwiecień 2018

27-04-2018 / piątek

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XLIII/309/2018 Rady Miejskiej w Opolu lubelskim z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Opola Lubelskiego. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024 (GPR) oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Opola Lubelskiego w zakresie rewitalizacji. W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie nie więcej niż 30 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym...
23-04-2018 / poniedziałek

Kolektory słoneczne - informacja dla beneficjentów

Gmina Opole Lubelskie informuje, że w czerwcu 2018 roku Burmistrz Opola Lubelskiego podpisze umowę na dofinansowanie projektu „Ekologiczny dom w Gminie Opole Lubelskie-etap I” dotyczącego instalacji kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę. W związku z tym wszyscy beneficjenci projektu którzy złożyli deklarację udziału w projekcie zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie przez pracowników gminy wraz z przekazaniem dalszych instrukcji. Jeśli kontakt telefoniczny będzie niemożliwy, do beneficjenta zostanie skierowane stosowne pismo na adres wskazany w deklaracji przystąpienia do projektu. Jednocześnie informujemy, że aktualnie na rynku działa wiele firm werbujących mieszkańców do udziału w podobnych projektach, jednak na zupełnie innych, mniej korzystnych zasadach. Dlatego...
09-04-2018 / poniedziałek

Mój region, moje marzenia

W środę, 4 kwietnia, w Szkole Podstawowej w Skokowie Burmistrz Opola Lubelskiego wręczył nagrody trzem uczennicom które zostały laureatkami konkursu plastycznego organizowanego przez Komitet Regionów pt. „Mój region, moje marzenia”. Ich prace zostały wydrukowane na specjalnych pocztówkach oraz w publikacji a także prezentowane były w ramach wystawy prac konkursowych podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. Celem konkursu plastycznego było zaangażowanie dzieci w kreatywne ćwiczenia, aby wyraziły swoje marzenia o swoich regionach w kontekście europejskim. Konkurs pozwalał na pełną swobodę wypowiedzi i wspierał ich kreatywność oraz innowacyjne pomysły wyrażane przez sztukę. Dzieci mogły wyrazić swoje marzenia o swoich regionach, ich szkołach, ich życiu, ich przyjaciołach, ich...