Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 27.07.2021
Imieniny Adriana, Natalii i Jerzego

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Październik 2017

31-10-2017 / wtorek

XL sesja Rady Miejskiej

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.) - z w o ł u j ę  na dzień 8 listopada 2017 r.  na godz. 9.00  XL sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4. Porządek obrad sesji:1.    Otwarcie sesji.2.    Przyjęcie porządku obrad.3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu...
25-10-2017 / środa

Gmina utwardziła parking przy cmentarzu i posprzątała groby żołnierzy.

Zbliża się 1 i 2 listopada. Dni, w które nawiedzamy licznie groby naszych zmarłych. Dobra wiadomość dla tych, którzy przyjadą na opolską nekropolię. Parking przy cmentarzu został właśnie utwardzony. Plac  wyrównano, a następnie ułożono warstwę piachu i tłucznia. Pozwoli to uniknąć w nadchodzące Wszystkich Świętych, w razie intensywnych opadów deszczu, tworzenia się dużej ilości błota i rozjeżdżanie go przez samochody.  Utwardzenie placu parkingowego było możliwe dzięki przekazaniu go gminie przez opolską parafię. Umowa bezpłatnego użyczenia z przeznaczeniem, na parking, podpisana została 25 września br. na czas nieokreślony. Utwardzony parking  liczy 3846 m2. Będzie on dla wszystkich odwiedzających groby swoich bliskich oczywiście bezpłatny. Również w związku ze zbliżającymi się świętami...
25-10-2017 / środa

Zmiana miejscowewgo planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 r, (Dz.Urz.Woj.Lub. poz. 3296 z 21 lipca 2016 r.) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły BIP - link
24-10-2017 / wtorek

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r.

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Zgodnie z treścią zarządzenia, projekt jest skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny. Zachęcamy do zapoznania się z projektem programu i wyrażenia opinii.
23-10-2017 / poniedziałek

Uroczyste otwarcie i dzień otwarty w nowym żłobku

Burmistrz Opola Lubelskiego oraz Dyrektor Żłobka Miejskiego zapraszają na uroczyste otwarcie nowej gminnej placówki przy ul. Szkolnej 5 połączone z dniem otwartym. Uroczystość odbędzie się w najbliższy piątek – 27 października o godz. 14.00. Zainteresowanych rodziców informujemy, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc w żłobku dla dzieci. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Żłobka. ŻŁOBEK MIEJSKI w Opolu Lubelskim  ul. Szkolna 5nr tel. 666-076-719e-mail: zlobek@opolelubelskie.pl
18-10-2017 / środa

Budżet Obywatelski 2018 - wyniki

3 projekty inwestycyjne i 2 projekty społeczne trafią do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 r. Pod głosowanie mieszkańców zostało poddane 5 projektów inwestycyjnych i 3 projekty społeczne. Głosowanie na zgłoszone projekty trwało od 2 do 13 października 2017 roku. Projekty inwestycyjne:1.    Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy dróg i chodników na osiedlu Błonie. 2.    Budowa siłowni plenerowej przy ul. Morwowej.3.    Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych (spowalniacza) w pobliżu Zespołu Szkół nr 2.4.    Doposażenie lokalu "Nasz złoty zakątek".5.    Budowa 3 szt. progów zwalniających na ulicy Garbarskiej. Projekty społeczne:1.    Festyn z okazji XXX-lecia powstania osiedla Młodzieżowego.2.    Warsztaty muzyczne na instrumenty dęte dla Młodzieżowej...

Strony