Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 09.12.2021
Imieniny Anety, Leokadii i Wiesława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Wrzesień 2017

29-09-2017 / piątek

Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje

Burmistrz Gminy Opole Lubelskie informuje, iż od 07.10.2017 do 07.11.2017 r odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024. Konsultacje poprzedzone będą akcją informacyjną trwającą od dnia 29.09.2017 r. do 06.10.2017 r. Konsultacje społeczne, jako dotyczące całego obszaru gminy, obejmują wszystkich mieszkańców Gminy Opole Lubelskie. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:a)    bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami w dniu 25 października 2017 r., godz. 17:00 w Sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 30,b)    poprzez...
28-09-2017 / czwartek

Zmiana nazwy ulicy – sprawy organizacyjne

Informacje dla mieszkańców Opola Lubelskiego w związku ze zmianą nazwy ulic. ZAWIADOMENIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.poz. 446, z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 2016 r. poz. 744), Gmina Opole Lubelskie informuje, że w dniu 25 września 2017 r. weszła w życie Uchwała nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29.08.2017 r. w sprawia zmian nazwy osiedla i ulic położonych na terenie miasta Opole Lubelskie. Zmienia się dotychczasowe nazwy:- ulicy Mariana Buczka, na ul. gen. Władysława Andersa,- ulicy Ludowego Wojska Polskiego...
26-09-2017 / wtorek

Młodzieżowa Rada II kadencji wybrana - 3 października I sesja

Dobiegła końca I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy. 19 września odbyły się w opolskich szkołach wybory do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy na lata 2017-2019. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania - osoby wybrane przez społeczności szkolne do reprezentowania poszczególnych szkół w MRG. OGŁOSZENIE  BURMISTRZAOPOLA LUBELSKIEGO Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 R. W oparciu o § 6 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim będącej załącznikiem do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim uchwalonego uchwałą Nr VII/52/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim i nadania jej statutu - ogłaszam zbiorcze wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim zarządzonych na dzień 19 września 2017 roku ustalone na...
26-09-2017 / wtorek

Nowe nazwy opolskich ulic

Zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego Burmistrz Opola Lubelskiego  wydał zarządzenia w sprawie  przeprowadzenia konsultacji i powołania zespołu konsultacyjnego w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic i osiedla na terenie miejskim Gminy Opole Lubelskie.         Zgodnie z tą ustawą nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować.     Ustawa określa, że za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób,...
22-09-2017 / piątek

"Grypa 65+" - darmowe szczepienia przeciw grypie

Trzeci rok z rzędu Gmina Opole Lubelskie prowadzi program darmowych szczepień przeciw grypie dla seniorów, którzy ukończyli 65 rok życia.Duże powodzenie poprzednich akcji sprawiło, że gmina zdecydowała się ją kontynuować także w tym roku, przeznaczając  na nią fundusze w wysokości 20000 zł. Pozwoli to zaszczepić ok. 330 osób.W roku bieżącym akcję szczepień prowadzić będzie Przychodnia Lekarza Rodzinnego POZ Powiatowe Centrum Zdrowia ul. Szpitalna 9.  Wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 65 lat i są mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie zapraszamy do skorzystania z tej oferty. Profilaktyczne szczepienia przeciw grypie są szczególnie ważne dla osób starszych, które są najbardziej narażone na poważne powikłania pogrypowe, które mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Najczęstszymi...
22-09-2017 / piątek

Głosujemy na projekty funduszu obywatelskiego, 2 - 13 października 2017 r.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pozytywnie zaopiniował 8 z 9 zgłoszonych przez mieszkańców Opola Lubelskiego projektów. Projekt dotyczący dofinansowania zakupu sztandaru dla OSP Janiszkowice niestety nie został zakwalifikowany do głosowania ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu wezmą udział następujące projekty: 1.  Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy dróg i chodników na osiedlu Błonie.2.  Festyn z okazji XXX-lecia powstania osiedla Młodzieżowego.3.  Budowa siłowni plenerowej przy ul. Morwowej. 4.  Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych (spowalniacza) w pobliżu Zespołu Szkół nr 2).5. Doposażenie lokalu "Nasz złoty zakątek".6. Warsztaty muzyczne na instrumenty dęte dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Poprawa wizerunku...

Strony