Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 26.07.2021
Imieniny Anny, Anity i Mirosławy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

luty 2017

15-02-2017 / środa

Wykład Profilaktyka raka szyjki macicy oraz raka prostaty

Rada Seniorów zaprasza mieszkańców Gminy Opole Lubelskie na I spotkanie w ramach akcji profilaktyki nowotworów i promocji zdrowia, które odbędzie się dnia 17.02.2017r.  o godz. 15:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Opolu Lubelskim. Wykładowcami będą pracownicy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z Lublina Pan dr. Jerzy Hławacz oraz pielęgniarka Pani Renata Burdach Temat wykładu to: profilaktyka raka szyjki macicy oraz raka prostaty. Celem naszej akcji jest edukacja zdrowotna społeczeństwa mająca przekonać o korzyściach profilaktyki przeciwnowotworowej, a także przypominać o problemie rosnącej zachorowalności na nowotwory jak również o tym, że warto troszczyć się o swoje zdrowie i brać udział w badaniach profilaktycznych. Szanowni Państwo będziemy mieli okazję...
15-02-2017 / środa

Termomodernizacja bloków przy ul. Lipowej, Partyzanckiej i Lubelskiej w obszarze rewitalizacji centrum Opola

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Opolu złożyła wniosek  o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej  inwestycji termomodernizacji bloków przy ul. Lubelskiej 4, Partyzanckiej 25 i Lubelskiej 14. (RPO - Oś operacyjna 5.3 – Efektywność Energetyczna Sektora Mieszkaniowego). Wniosek ten ma bardzo duże szanse na otrzymanie dofinansowania.    W ramach realizacji projektu bloki zostaną poddane termomodernizacji wg podwyższonych standardów, które będą obowiązywały w UE od 2021 r. Zgodnie z przewidzianym w projekcie harmonogramem prace rozpoczną się w 2019 roku i potrwają 3 lata.    Pani Teresa Maciąg – prezes spółdzielni mieszkaniowej: „Duże znaczenie w tym, że mamy szansę na pozyskanie wsparcia finansowego dla tej inwestycji ma fakt, że nasze bloki znalazły się strefie...
15-02-2017 / środa

Szymek Jarosz z UKS Dubler w kadrze Polski U-15

   W okresie wakacyjnym Szymon wraz z innymi zawodnikami Dublera - Dominikiem Banachem i Krystianem Stępniem oraz trzema zawodnikami z Lubelszczyzny przebywał na konsultacji szerokiej reprezentacji Polski. Jednak do wąskiej 24 osobowej kadry przebił się tylko Szymon i wkrótce być może otrzyma szanse występu w oficjalnym meczu z orzełkiem na piersi.    Szymek jest wychowankiem UKS DUBLER Opole Lubelskie. W klubie trenuje od 6-ciu lat. Dodatkowo jest w klasie sportowej Gimnazjum nr 2 w Opolu Lubelskim. Szymon jest kapitanem drużyny UKS Dubler w roczniku 2002, z którą zdobył m.in. Mistrzostwo Województwa w wojewódzkiej lidze młodzików starszych, mistrzostwo Polski w rozgrywkach Mała Piłkarska Kadra Czeka, Brązowy medal w finale ogólnopolskim III Turnieju Orlika, Brązowy medal w...
10-02-2017 / piątek

XXXI sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 16 lutego 2017 r.  na godz. 900  XXXI  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.Porządek obrad sesji:1.    Otwarcie sesji.2.    Przyjęcie porządku obrad.3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.6.    Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania...
10-02-2017 / piątek

Kto powinien sprzątać chodnik

Kogo dotyczy obowiązek sprzątania chodnika     Nie zawsze osoby odpowiedzialne za utrzymanie w czystości chodników, prawidłowo rozumieją kiedy są do tego zobowiązani, w jakim zakresie mają wykonać ten obowiązek, kiedy są zwolnione z tego obowiązku oraz jakie mogą być konsekwencje jego niedopełnienia. Podstawa prawna:Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że właściciele terenów muszą dbać nie tylko o czystość i porządek na terenie swoich nieruchomości ale również są zobowiązani do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości. Obowiązek utrzymania w czystości i porządku chodników przy swoich nieruchomościach wynika wprost z ustawy a więc nie potrzeba zatem żadnej decyzji administracyjnej, która nakazywałaby...
09-02-2017 / czwartek

Przebudowa ulicy Puławskiej już pewna

W bieżącym roku zostanie przebudowana ul. Puławska. Pozwoli to na płynny ruch w obu jej kierunkach. Przy okazji przebudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Przebudowa ma na celu rozwiązania problemu z przejazdem ul. Puławską na odcinku od skrzyżowania z ul. 25-lecia do skrzyżowania z ul. Targową i Rzemieślniczą.  Kierowcy, którzy często korzystają z tego odcinka ulicy Puławskiej znają problem doskonale. Otóż lewa strona ulicy, wzdłuż bloków, jest stale zajęta przez parkujące samochody, co praktycznie uniemożliwia wyminięcie się samochodów jadących z przeciwnych kierunków.  W przypadku szerszych samochodów np. busów manewr wyminięcia jest zupełnie niewykonalny  Na tym newralgicznym odcinku przebudowane zostaną oba chodniki. Z chodnika po prawej stronie zostaną...

Strony