Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 19.09.2021
Imieniny Barbary, Marty i Leopolda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Marzec 2016

19-08-2016 / piątek

Uzupełniający nabór wniosków na usunięcie azbestu

Szanowni Państwo, W związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych w ramach projektu pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach. Powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych Nabór odbędzie się w dniach 22-26.08.2016 r. Realizacja zadań polega na: 1) demontażu eternitu z dachów, odbiór (załadunek, transport, rozładunek) i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, 2) usunięciu eternitu zgromadzonego na...
25-03-2016 / piątek

Życzenia świąteczne

25-03-2016 / piątek

Narada Obywatelska w Opolu Lubelskim zakończona

W marcu zakończyła się w Opolu Lubelskim narada obywatelska na temat: Atrakcyjne centrum Opola Lubelskiego. Spotkania mieszkańców były okazją do wypowiedzi o przyszłości centrum miasta. Podczas narady składającej się z czterech warsztatowych spotkań, grupa mieszkańców omówiła najważniejsze kwestie związane z centrum oraz opracowała rekomendacje społeczne wskazujące pomysły kierunku zmian, które przedstawione zostaną na wysłuchaniu publicznym społeczności Opola Lubelskiego. Owocem narady obywatelskiej są rekomendacje, które zostaną przekazane  na ręce Burmistrza Dariusza Wróbla w kwietniu br. Na czym polegała NARADA OBYWATELSKA? Narada obywatelska to spotkania przedstawicieli lokalnej społeczności  Opola Lubelskiego, które obejmowały cztery warsztatowe zajęcia w grupach. Tematyka spotkań...
21-03-2016 / poniedziałek

Podziel się grosikiem

Zachęcamy wszystkie szkoły do czynnego udziału w akcji charytatywnej o Puchar Przechodni Burmistrza Opola Lubelskiego organizowanej przez Radę Seniorów: "Podziel się grosikiem".  W gminnych szkołach w ramach akcji przeprowadzona zostanie zbiórka monet jedno, dwu i pięciogroszowych. Dochód z akcji przeznaczony zostanie na pomoc Stowarzyszeniu "ELF"  Czas trwania akcji: 1 miesiąc tj. kwiecień 2016 rok. Zakończenie akcji: 05.05.2016 r. / godz 16:00 uroczystą galą w OCK 
17-03-2016 / czwartek

Koncert Wiosenny i Kiermasz Wielkanocny

OCK zaprasza na Koncert Wiosenny i Kiermasz Wielkanocny na plac targowy w poniedziałek 21 marca br.
14-03-2016 / poniedziałek

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji-studium wykonalności na potrzeby aplikacji w ramach naboru dla Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie dostawy i montażu zestawów solarnych oraz zestawów ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem instalacyjnym dla indywidualnych obiektów mieszkalnych.

Strony