Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 22.06.2024
Imieniny Pauliny, Sabiny i Tomasza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Opolska Mila Niepodległości

Wszystkich biegaczy zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału w biegu Opolska Mila Niepodległości - Bieg Solidarności który odbędzie się 11 listopada 2021 roku w Opolu Lubelskim. 

Start biegu nastąpi w Opolu Lubelskim (rondo Lubelskiego Lipca 1980), w dniu 11 listopada 2021 r. o godz.:

8:30 – I grupa startowa,
8:45 – II grupa startowa.
9:00 – III grupa startowa.

Bieg będzie rozegrany na dystansie ok. 2,2 km., meta przy zbiegu ul. Kolejowej i Pocztowej.
Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 15 min przed planowanym startem.

LIMIT CZASU:
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 15 minut od strzału startera.
Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia (Załącznik do Regulaminu). Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się drogą elektroniczną, na adres: michal.wojewoda@liceumopolelub.pl. Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Termin zgłoszeń: od 11 października 2021 r do 29 października 2021 r.
W biegu obowiązuje limit 103 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność zgłoszeń.
Przed rozpoczęciem biegu zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy.
Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika karty zgłoszenia oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia karty zgłoszenia podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
Odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną jest możliwy na podstawie podpisanej przez zawodnika karty zgłoszenia, którego pakiet ma być odebrany,

KLASYFIKACJE:
Klasyfikacja wiekowa:
I grupa – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych,
II grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych,
III grupa – dorośli 20+.
W przypadku kiedy w danej kategorii będzie zgłoszone mniej niż 3 osoby, organizator może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu tych osób do wyższej kategorii wiekowej.
Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.
NAGRODY:
Każdy z zawodników, który ukończy bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

ORGANIZATOR:

Burmistrz Opola Lubelskiego, OM NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Opolu Lubelskim.
PARTNERZY:
OCK w Opolu Lubelskim, CUS w Opolu Lubelskim, KPP w Opolu Lubelskim, KP PSP w Opolu Lubelskim, ZK w Opolu Lubelskim, OSP z terenu Gminy Opole Lubelskie, LO im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim.

CEL:
1. Upamiętnienie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Data wydarzenia: 
11 Listopada 2021 08:30 do 10:00
Miejsce wydarzenia: 
Opole Lubelskie