Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 08.08.2022
Imieniny Izy, Dominika i Rajmunda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

08-06-2022 / środa

Wycinka chorych drzew w Parku Miejskim

Na terenie Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim prowadzone są obecnie prace związane z wycinką drzew, które będą trwały do 30.07.2022 r. Prace prowadzone są w ramach projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim – etap II” zgodnie z wydanym pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorskich mających polegać na usunięciu drzew Decyzją Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 23.11.2021 ZNAK.IN.5146.191.4.2021. Jednocześnie informujemy, że prace związane z wycinką drzew są nadzorowane przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 ust b ustawy o ochronie...
07-06-2022 / wtorek

Przyznano dotacje w ramach II edycji Polskiego Ładu

6 czerwca, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, Posłowie na Sejm RP Gabriela Masłowska i Kazimierz Choma , wręczyli włodarzom gmin z terenu powiatu opolskiego symboliczne czeki na realizację zadań dofinansowanych w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.   Pod koniec maja Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła listę projektów dofinansowanych w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Łącznie na inwestycje w gminach powiatu opolskiego trafi 75 mln zł. Wspierane są głównie...
07-06-2022 / wtorek

Publikacja o DZTL Powiśloki

Z okazji obchodzonego właśnie jubileuszu 40-lecia działalności artystycznej Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego Powiśloki, Gmina Opole Lubelskie sfinansowała wydanie okolicznościowego folderu, prezentującego historię i dorobek zespołu. Dziś Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis i Z-ca Burmistrza Waldemar Gogół, na ręce opiekunki zespołu Renaty Majkowskiej-Wojdyło i dzieci z najmłodszej grupy Powiśloków, przekazali cały nakład publikacji (500 egzemplarzy) na potrzeby zespołu. Przypominamy, że jednym z głównych elementów programu niedzielnego Jarmarku Opolskiego będzie jubileuszowy koncert...
06-06-2022 / poniedziałek

Dodatek do emerytury dla druhów OSP

6 czerwca w sali kinowej OCK, Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim Sławomir Kowalczyk, wręczyli 36-ciu byłym druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opole Lubelskie, decyzje o przyznaniu specjalnego świadczenia ratowniczego.   Dodatek do emerytury z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł miesięcznie wprowadziła ustawa o Ochotniczej Straży Pożarnej, która weszła w życie 1 stycznia br. Otrzymują go ochotnicy, członkowie OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) lub przez 20 lat (w...
03-06-2022 / piątek

Dzieci z wizytą w Urzędzie Miejskim

Dziś Urząd Miejski w Opolu Lubelskim gościł specjalnych gości –grupę „Lisków” z przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim. Dzieci odwiedziły gabinet burmistrza i wzięły udział w specjalnie zwołanej sesji Rady Miejskiej, podczas której obecni byli Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis i Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Dariusz Stachowicz. Po sesji dzieci przyozdobiły parking przed urzędem malunkami kolorową kredą.
27-05-2022 / piątek

Raport o o stanie JST

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do zapoznania się z „Raportem o stanie Jednostki Samorządu Terytorialnego -  Gminy Opole Lubelskie”. Sporządzanie corocznego raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, nałożony na samorządy nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28aa ww. ustawy co roku, do 31 maja, burmistrz musi przedstawić radzie miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, zawiera  realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport został opracowany zgodnie z wytycznymi...

Strony