Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 13.07.2024
Imieniny Danieli, Henryka i Małgorzaty

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

21-02-2024 / środa

LXII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378, z 2021 r., poz. 1644 oraz z 2023 r., poz. 7591) - zwołuję na dzień 28 lutego 2024 r. na godz. 12:00 LXII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (ul. Lubelska 4). Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołów z poprzednich...
21-02-2024 / środa

Harmonogram odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, że od 01 marca 2024 rusza zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Opole Lubelskie. W dniu odbioru odpady powinny być wystawione przed posesję do godziny 7:00, lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej przy altankach śmietnikowych. Odbierane będą: meble, dywany, wykładziny, okna, drzwi, materace, zabawki dużych rozmiarów. Szczegóły: tel. 81 827 72 26
16-02-2024 / piątek

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opola Lubelskiego na lata 2023 - 2027. Burmistrz Opola Lubelskiego, jako Lider Porozumienia międzygminnego z dnia 15 marca 2021 r. o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Opole Lubelskie służącej opracowaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działając w oparciu o art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii...
16-02-2024 / piątek

Ćwiczenia DRAGON-24 na terenie Powiatu Opolskiego

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opole Lubelskiem informuję, że na terytorium województwa odbędą się ćwiczenia taktyczne wojsk, w terminie od 25 lutego do 14 marca 2024 r. Głównym celem będzie doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne podczas kryzysu i otwartego konfliktu zbrojnego. Scenariusz ćwiczenia zakłada realizację większości zadań w ścisłym współdziałaniu z elementami pozamilitarnych struktur obronnych państwa. Kluczowym przedsięwzięciem w czasie  ćwiczenia DRAGON-24 będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego (tzw. marszu ...
15-02-2024 / czwartek

Rusza nabór na inicjatywy lokalne

Zapraszamy i zachęcamy do składania wniosków w tegorocznej edycji inicjatyw lokalnych. Nabór prowadzony jest ciągle, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel (42 tys. zł). Maksymalna wartość inicjatywy to 7 tys. zł. 1. Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu lokalnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Jeśli mieszkańcy mają pomysł na konkretne, ważne dla swojej okolicy działania i chcą zaangażować się w ich wykonanie, mogą złożyć do Urzędu Miejskiego wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy...
14-02-2024 / środa

Bieg Tropem Wilczym

Regulamin Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” I. ORGANIZATOR Pomysłodawcą XII edycji projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest Fundacja Wolność i Demokracja. W Opolu Lubelskim organizacją Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” zajmują się:Gmina Opole Lubelskie ; CUS Opole Lubelskie ; OCK Opole Lubelskie. II. CEL IMPREZY1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. – tzw. Żołnierzom Wyklętym. 2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat...

Strony