Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 02.10.2023
Imieniny Aleksandra, Sławy i Teofila

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

22-05-2023 / poniedziałek

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót - Przedmieście

Informujemy, że firma WOD-BUD Sp. z o.o. w Kraśniku z dniem 29.05.2023 r. planuje rozpocząć roboty związane z realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem drogi po gruntach działek nr ewid. 2738, 2596, 2585, 533, 562/7 położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Przedmieście”. Roboty wykonywane będą zgodnie z projektem budowlanych zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr: Ab.6740.5.34.2023 z dnia 04.05.2023 r. oraz protokołem z narady koordynacyjnej znak: GKK.GKK.66300.12.2023 z dnia 09.03.2023 r. W związku z powyższym mogą występować okresowe trudności w ruchu w ciągu...
22-05-2023 / poniedziałek

Uwaga! Awaria telefonów stacjonarnych w urzędzie

Uwaga! Informujemy, że w związku z awarią, aktualnie nie działają w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim telefony stacjonarne. Poniżej podajemy numery telefonów komórkowych na które można dzwonić do poszczególnych wydziałów: SekretariatWydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych601-419-127 Wydział Inwestycji Planowania i RozwojuDrogi gminneInwestycjePlanowanie przestrzenne, Przetargi603-034-907887-085-900601-421-826 Wydział Projektów Strategii i Promocji605-107-652 Wydział Finansowypodatki605-780-621669-430-460 Wydział Gospodarki Komunalnej, ochrony środowiska i RolnictwaOdpadyKierownik...
18-05-2023 / czwartek

Odsłonięcie tablicy z nazwą Plac św. Jana Pawła II

Mszą świętą w opolskim kościele parafialnym rozpoczęła się dzisiejsza uroczystość poświęcenia oraz odsłonięcia tablicy z nazwą „Plac św. Jana Pawła II”.   Plac stanowi część zrewitalizowanego w ubiegłych latach skweru miejskiego i stał się miejscem w którym organizowane są obchody świąt państwowych, świąteczne kiermasze i różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i sportowe.   Odsłonięcia tablicy dokonali Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis i Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Stachowicz. Burmistrz podczas swojego przemówienia mówił: - Dzięki rewitalizacji miejsce to zyskało...
17-05-2023 / środa

Nabór na ławników sądowych

Informacja z dnia 17 maja 2023 roku Burmistrza Opola Lubelskiego dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim i Sądzie Rejonowym w Puławach, Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim:a) 0 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy;b) 4 ławników w pozostałych sprawach;  do Sądu Rejonowego w Puławach:a) 1...
16-05-2023 / wtorek

Spotkanie informacyjne - Mój prąd

24 maja o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, właścicieli domów jednorodzinnych, osób prowadzących działalność rolniczą dotyczące programów: "Mój prąd", "Czyste powietrze", oraz "Agroeneria". Spotkanie będzie miało charakter informacyjny i dotyczyć będzie założeń poszczególnych programów oraz sposobu aplikowania o środki dla zainteresowanych osób.  
15-05-2023 / poniedziałek

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej. I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Starych Komaszycach, w gminie Opole Lubelskie, obręb ew. 35 - Truszków, oznaczona w ewidencji gruntów i...

Strony