Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 07.06.2020
Imieniny Anny, Jarosława i Roberta

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lipiec 2016

27-07-2016 / środa

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiegoo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie w granicach administracyjnych gminy z wyłączeniem miasta Opole Lubelskie. Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Opole Lubelskie część 2 - prognoza oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt do uzgodnień i opiniowania IV Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt do uzgodnień i opiniowania V Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie część 2
07-07-2016 / czwartek

Prowadzisz firmę? - możesz zatrudnić więźniów

   W związku z możliwością pozyskania z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy dotacji z przeznaczeniem na budowę infrastruktury dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednostki, zwracamy się do wszystkich przedsiębiorców, pracodawców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z ofertą nawiązania współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest najnowszą w Polsce, oddaną do użytku w 2009 roku jednostką penitencjarną typu zamkniętego o pojemności ewidencyjnej 627 osób z przeznaczeniem dla mężczyzn, odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Opole Lubelskie wskazuje, iż zakład zlokalizowany jest na...
06-07-2016 / środa

Lubelski piknik z okazji szczytu NATO

   Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”. Wydarzenie odbędzie się w dn. 8-9 lipca 2016 roku w Lublinie pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, przy współpracy lokalnych samorządowych, służb mundurowych województwa lubelskiego, administracji zespolonej i grup rekonstrukcyjnych. Będzie ono stanowić imprezę towarzyszącą dla odbywającego się w tym czasie w Warszawie szczytu NATO. Przystępna forma pikniku umożliwi mieszkańcom województwa lubelskiego...
03-07-2016 / niedziela

Turniej siatkówki plażowej orgaznizowany przez MRG

Odbył się w sobotę 02.07 i tym samym zainicjował uroczystości, jakie miały miejsce w dniach 02-03 w Opolu Lubelskim. Inicjatorami i organizatorami była Młodzieżowa Rada Gminy. W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn ze szkół: ZS n1 w Opolu Lubelskim, ZS nr 2 w Opolu Lubelskim oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim. Zwyciężyli uczniowie ZS nr 1, drugie miejsce przypadło Młodzieżowej Radzie Gminy, zaś III miejsce zajęły dziewczyny z ZS 2 w Opolu Lubelskim. Nagrody wręczył Pan Burmistrz Dariusz Wróbel oraz zastępca Dyrektora ZS 1 Pani Agata Knap. Oprócz pucharów młodzież otrzymała nagrody w postaci dyplomów, piłek do siatkówki oraz zestawów słodyczy ufundowanych przez firmę GEOMAX. W trakcie turnieju młodzież mogła ukoić pragnienie dzięki sokom ufundowanym przez firmę...