Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 29.05.2020
Imieniny Magdaleny, Maksymiliana i Urszuli

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XI sesja Rady Miejskiej

13-09-2019 / piątek

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  § 16 ust.  1 i 3 Statutu Gminy Opole Lubelskie (uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r.) - z w o ł u j ę  w trybie nadzwyczajnym, na dzień 18 września 2019 r. na godz. 9.00 XI sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2019 rok.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w formie dotacji celowej na zadania dofinansowane w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na zakup ambulansu ratunkowego dla zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim.
7.    Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Dariusz Stachowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej