Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 05.07.2022
Imieniny Antoniego, Bartłomieja i Karoliny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

10 odcinków dróg z rekomendacją Wojewody

05-08-2019 / poniedziałek

10 odcinków dróg w naszej gminie o łącznej długości 11,5  km zarekomendował Wojewoda Lubelski Ministerstwu Infrastruktury do dofinansowania w ramach z Funduszu Dróg Samorządowych.

15 kwietnia br. gmina Opole Lubelskie złożyła 16 wniosków o dofinansowanie remontu dróg do nowo utworzonego Funduszu Dróg Samorządowych. 5 sierpnia Wojewoda udzielił informacji, że 10 z nich zaopiniował pozytywnie i udzielił im rekomendacji do dofinansowania. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Ministerstwo Infrastruktury.

Rekomendowane drogi to:
1. Wólka Komaszycka nr 108155L – 995 mb.
2. Kluczkowice Wieś G-108164L – 950 mb.
3. Ul. Graniczna we Wrzelowcu nr 108299L – 462 mb.
4. Sewerynówka – Dębiny nr 108154L – 1768 mb.
5. Nowe Komaszyce nr 113478L – 995 mb.
6. Ożarów (do składowiska)  nr 108166L– 950 mb.
7. Kluczkwice Osiedle dz. Ew. 12,22 – 421 mb.
8. Ul. Wielska w Opolu – Grabówka – 1642 mb.
9. Ul. Dolna w Opolu – Niezdów nr 113477L – 2458 mb.
10. Góry Kluczkowickie nr 108165L – 797 mb.

    Fundusz Dróg Samorządowych powołany utworzony w październiku 2018 roku. To nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.
    Źródła finansowania Funduszu Dróg Samorządowych to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa.
    Wysokość dofinansowania ze środków FDS na zadania gminne jest uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jednostek samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.